Serveis municipals

Una gran representació dels diversos serveis municipals d'Eivissa, estan allotjats a CETIS. D'aquesta manera, el ciutadà, a partir d'ara, quan hagi de fer alguna gestió amb l'Administració, té, en una sola ubicació, gran part d'aquests serveis, beneficiant-se de la proximitat entre tots ells i de les facilitats que aquest fet suposa. L'Ajuntament d'Eivissa ha ubicat en aquest centre intermodal el servei d'atenció al ciutadà, les àrees de gestió tributaria i registres, serveis econòmics i recursos humans.

La Policia Municipal està ubicada a la Torre 1 del CETIS.

Altres serveis públics

El Ministeri de Justícia ha instal·lat en el Centre de Transport Intermodal i Serveis (CETIS) els jutjats de primera instància número 1, 2, 3 i 4 d'Eivissa (Torre 7).
Estació d'autobusos · Parking · Centre comercial · Oficines · Serveis municipals · Ubicació

Sociedad Gestora Cetis S.L. Calle Canarias, 31 Torre 5 planta 4 07800 EIVISSA